Poduzeću Unikom d.o.o. iz Osijeka isporučili smo prevrtač komposta Backhus tip A36. Ovaj prevrtač je idealan stroj za kompostane manjih i srednjih kapaciteta.

Backhus strojevi su poznati po svojim odličnim tehničkim riješenjima i uz malu potrošnju goriva, pokazali su se boljim riješenjem u komparaciji sa kombinacijom traktora i priključka trake za prevrtanje.

Radne težine 3700 kg, širine zahvata 3600 mm, kapaciteta prevrtanja do 1500 m3/h sa hidruličkom klapnom za definiranje visine nasipa, sa vodilicama kroz materijal i hidraulički podesivom visinom rotora i motorom snage 105 kW i kompletnom sigurnosnom opremom  osigurava optimalnu i svestranu upotrebu.

Uz navedeni stroj isporučen je i bubanj sa crijevom za vodu (200 m) za automatsko otpuštanje i namatanje crijeva. Na prevrtaču je instaliran priključak za vodu i razvedena crijeva za ispuštanje vode po humusnom nasipu.

Za više informacija kontaktirajte:

Alen Budimski: 
mob: 091 6387 654
mail: alen.budimski@o-k-teh.hr