• VUČAK 16A, 10090 ZAGREB
bw90-2
bw90-3
bw90-1

VIBRO VALJAK ZA CESTE KARLOVAC

Dugogodišnja uspješna suradnja sa Cestama Karlovac d.d. nastavila se isporukom još jedog Bomag vibro valjka BW 90 AD-5. Ovaj mali valjak radne širine 900 mm i mase 1600 kg sa Kubota motorom od 15,1 kW idealan je za pješačke staze …
Saznaj više

Bomag valjak za Cestorad d.d.

Tvrtki  Cestorad d.d.,Vinkovci isporučen je još jedan valjak BOMAG tip  BW 213 D-5. Riječ je  jednostrukom vibro valjku  za zemljane radove, radne širine 2130 mm, s Deutz motorom od 95 kW, te radne težine  13000 kg, dizajniranim za zahtjevna  radove  …
Saznaj više
sisak21
sisak2

Nastavak isporuke za GOSPODARENJE OTPADOM SISAK

Dana 04. ožujka 2022. godine, isporučili smo još dva (2) nova komunalna vozila kupcu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao nastavak isporuke komunalnih vozila iz veljače. Vozila su nabavljena na temelju Plana provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa U ovoj, II. …
Saznaj više
sisak1
sisak4
sisak2
sisak6
sisak5

ČETIRI KOMUNALNA VOZILA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SISAK

Dana 18. veljače 2022. godine isporučili smo četiri (4) nova komunalna vozila kupcu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. Radi se o objedinjenoj isporuci dva različita predmeta nabave i financiranja i to: Isporuka komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (Komunalno vozilo s …
Saznaj više
joning 3
joning
joning 4

JOŠ JEDAN BOMAG ZA JONING D.O.O.

Nakon što smo 2018e isporučili BW 219 D-5 poduzeću Joning d.o.o. iz Zagreba, ovih dana isporučili smo i novi BW 226 BVC-5. Radi se o najučinkovitijem valjku na tržištu koji svojim impresivnim tehničkim karakteristikama omogućava širok raspon radova. Posebnost valjka …
Saznaj više

Aparat za otkup ambalaže postavljen u NOVSKOJ I KRIŽEVCIMA

postavili smo aparate za otkup ambalaže RVM X u Novokomu d.o.o. Novska i u KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci U Novskoj aparat je postavljen u reciklažnom dvorištu Kurjakana , a u Križevcima u sklopu reciklažnog dvorišta unutar komunalnog društva. RVM X mogu …
Saznaj više