Gradu Nova Gradiška isporučili smo kompaktor Bomag tip BC 473 RB-5

.

Idealna kombinacija težine (26 tona) i snage ( motor Mercedes 210 kW)   osiguravaju dugoročno rješenje za deponiju otpada „Šagulje-Ivik“ u Novoj Gradiški.

Robusna konstrukcija te posebno razvijeni poligon kotači sa zubima (50 naprijed i 50 otraga) koji se mogu mijenjati uslijed istrošenosti bez potrebe varenja omogućavaju

stroju vrhunsku trakciju i maksimalno sabijanje u vrlo kratkom vremenu. Oscilirajući  zglobni spoj osigurava kontakt s tlom za sva četiri kotača u otežanim uvjetima i različitim kvalitetama podloge.

Ergonomska kabina sa klima uređajem,olakšano upravljanje putem jedne ručice (joysticka),kompletno zatvorena i izolirana od utjecaja buke i prašine  osigurava rukovaocu siguran i udoban rad.

Stroj je opremljen i Telematic daljinskom kontrolom čime olakšava praćenje stroja u radu ,osigurava pravodobno interveniranje za servisne intervale te daje potpunu informaciju po pitanju lokacije stroja i potrošnje.

Za više informacija kontaktirajte:

Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr