Isporučili smo komunalno vozilo sa Coseco K1R nadogradnjom u Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o..

Rijeć je o vozilu nosivosti 3430 kg i brutto mase 7500kg . Zapremnina je 8 m3 i stupanj sabijanja otpada je 1:4.

Vozilo je opremljeno hidrauličnim podizačem za prihvat i pražnjenje posuda za otpad volumena 80/120/240/360/1100 l, kamerom sa stražnje strane s monitorom u kabini, daljinskim komandama za istovar otpada, a postoji i mogućnost pretovara otpada u veće vozilo.

Za više informacija o Coseco nadogradnjama  kontaktirajte :

Franjo Bertić: mob: 091 2175 086; mail: franjo.bertic@o-k-teh.hr

Ante Žaper:   mob: 091 6157 782;   mail: ante.zaper@o-k-teh.hr 

Mario Stoilov: mob: 091 6157 778; mail: mario.stoilov@o-k-teh.hr

Hrvoje Rogić:   mob: 099 3121 916;   mail: hrvoje.rogic@o-k-teh.hr