Sredinom svibnja Čistoći Split isporučili smo drugo Stummer Medium komunalno vozilo sa Palfinger kranom za prikupljanje otpada. Vozilo je dizajnirano za  pražnjenje kanti i kontejnera putem SK351 podizača sa sustavom ECO CONTROL, koji ostvaruje do 5% uštede goriva i smanjenje razine buke. Sa kranom na krovu dohvata preko 7 metara prazniti će se podzemni kontejneri, a zapremina od 21m³ i sustav kompaktiranja omjera 6:1 će biti više nego dovoljan  za efikasno prikupljanje otpada.  Brzina podizača od 8 sekundi za kante i 11 sekundi za kontejnere, te kompaktiranje unutar 15 sekundi smanjiti će prometnu zakrčenost prilikom prikupljanja otpada. Stummer Medium nadogradnja montirana je na Mercedes troosovinsku šasiju sa stražnjom upravljivom osovinom, koja omogućuje efikasan rad kako u užim gradskim ulicama, tako i u široj okolici grada bez potrebe za učestalim pražnjenjima spremnika otpada.

Za više informacija o Stummer nadogradnjama u našoj ponudi kontaktirajte :

Mario Stoilov: mob: 091 6157 778; mail: mario.stoilov@o-k-teh.hr

Hrvoje Rogić:   mob: 099 3121 916;   mail: hrvoje.rogic@o-k-teh.hr

Franjo Bertić: mob: 091 2175 086; mail: franjo.bertic@o-k-teh.hr

Ante Žaper:   mob: 091 6157 782;   mail: ante.zaper@o-k-teh.hr