Komunalcu d.o.o. Vukovar, isporučili smo komunalno vozilo sa Stummer Medium X4 kombiniranom nadogradnjom za prikupljnje I prijevoz otpada te pranja spremnika za otpad.

Riječ je o posebnom vozilu koje kombinira sakupljanje otpada  i čišćenje kanta u jednom postupku s jednim vozilom i jednim timom. Stoga se zahtjevi kućanstava da imaju higijenske spremnike mogu ispuniti na vrlo ekonomičan način. Zajedno sa prethodno isporučenim komunalnim vozilom sa Stummer nadogradnjom sa dizalicom pomoći će u brzom i efikasnom prikupljanju otpada.

SUSTAV ZA PRANJE SPREMNIKA

Sustav se sastoji od:

  • spremnici čiste vode s ukupnim kapacitetom od oko 2000 litara čiste vode – ovisno o međuosovinskom razmaku podvozja
  • Jedan spremnik otpadne vode kapaciteta oko 800 litara, pri čemu se prljava voda skuplja iz korita nadogradnje
  • Jedan spremnik za odvod otpadnih voda kapaciteta od oko 300 do 400 litara, u kojem se sakuplja otpadna voda iz tijela nadogradnje.
  • Svi spremnici izrađeni su od nehrđajućeg čelika

Sustav za pranje pod visokim tlakom koji se sastoji od:

  • hidraulična pogonska pumpa s regulatorom vodenog tlaka
  • dva sustava s rotirajućim glavama za pranje.
  • sigurnosni uređaj koji isključuje visokotlačnu pumpu kada razina vode padne na minimum

Za više informacija o Stummer nadogradnjama  kontaktirajte :

Mario Stoilov: mob: 091 6157 778; mail: mario.stoilov@o-k-teh.hr

Hrvoje Rogić:   mob: 099 3121 916;   mail: hrvoje.rogic@o-k-teh.hr

Franjo Bertić: mob: 091 2175 086; mail: franjo.bertic@o-k-teh.hr

Ante Žaper:   mob: 091 6157 782;   mail: ante.zaper@o-k-teh.hr