Nakon što smo 2018e isporučili BW 219 D-5 poduzeću Joning d.o.o. iz Zagreba, ovih dana isporučili smo i novi BW 226 BVC-5.

Radi se o najučinkovitijem valjku na tržištu koji svojim impresivnim tehničkim karakteristikama omogućava širok raspon radova.

Posebnost valjka je sistem BVC – Bomag Vario Control– automatska regulacija amplitude zbijanja . Putem senzora valjak u automatskom modu prepoznaje zbijenost podloge i sam usmjerava amplitudu zbijanja od horizontalnog do max. vertikalnog smjera čime ostvaruje impresivnu centrifugalnu silu od 500 kN (jedini u svijetu sa takvom snagom)  . Riječ je o jednostrukom valjku radne mase od 26 tona i širine zbijanja od 2130 mm. Koristi se za teške radove na zbijanju na debelim slojevima ispune: npr. projekti velikih razmjera u izgradnji cesta, zračnih luka, izgradnji brana… Valjak je opremljen klima uređajem, Terrametar kontrom zbijanja  sa pisačem, kamerom za vožnju unazad te Telematic daljinskom kontrolom stroja

Za više informacija kontaktirajte>

Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr