Nakon isporuke dvokomornog komunalnog vozila u studenom prošle godine Komunalac d.o.o., Bjelovar bogatiji je za 2 nova komunalna vozila marke Coseco. Vozila su sufinancirana preko fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svako od vozila ima 16m³ zapreminu spremnika te će se koristiti za prikupljanje razvrstanih vrsta otpada kao što je papir, plastika, staklo.

Već tradicionalno dolaze na Iveco X-way šasijama koje za ovu priliku zadovoljavaju kriterije zelene nabave.

Za više informacija o COSECO nadogradnjama  kontaktirajte :

Mario Stoilov: mob: 091 6157 778; mail: mario.stoilov@o-k-teh.hr

Hrvoje Rogić:   mob: 099 3121 916;   mail: hrvoje.rogic@o-k-teh.hr

Franjo Bertić: mob: 091 2175 086; mail: franjo.bertic@o-k-teh.hr

Ante Žaper:   mob: 091 6157 782;   mail: ante.zaper@o-k-teh.hr