Nastavili smo uspješnu suradnju sa poduzećem GP Krk d.d. isporukom još dva BOMAG vibro valjka.

Tandem valjak BW 100 AD-5 ,radne težine 2500 kg i radne širine 1000 mm, sa diesel motorom Kubota snage 24,6 kW  pokazao se idealnim za radove poduzeća budući trebaju univerzalni stroj za sabijanja različitih materijala i po potrebi ugradnje asfalta. Velika učinkovitost u odnosu na dimenzije stroja omogućavaju primjenu na svim manjim do srednje zahtjevnim poslovima.

Kombinirani valjak BW 138 AC-5, radne težine 4300  kg, radne širine 1380 mm ,sa diesel motorom Kubota 33,3 kW je prvenstveno namijenjen za radove u ugradnji asfalta  i održavanja asfaltnih podloga. Konfiguracija stroja (prednja čelična valjica ,4 gume na zadnjoj osovini) osiguravaju sigurnu i brzu ugradnju asfaltnih slojeva na svim gradilištima. Tome  pridonosi i uređaj Economizer koji je ugrađen na stroju te omogućava kontrolu zbijanja podloge uz istovremeno praćenje temperature asfalta u ugradnji. 

Oba valjka pripadaju novoj seriji tandemskih valjka klase do 5t te nude najbolju vidljivost i najveći komfor vožnje sa maksimalnom učinkovitošću.

Teh.karakteristike BW 100 AD-5 (eng)

Teh.karakteristike BW 138 AC-5 (eng)

Za više informacija  o Bomag vibro valjcima kontaktirajte:

Boris Sabolić:

mob: 091 1280 874

mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr