Nakon izvrsnih iskustava  i rezultata sa valjkom BW 213 DH + P -5  poduzeće Tehnikagradnja d.o.o. se odlučila na kupovinu još jednog  tehnički opremljenijeg  valjka iste kategorije te im je isporučen valjak BOMAG tip BW 213 BVC +P-5 .

Posebnost valjka je sistem BVC – Bomag Vario Control– automatska regulacija amplitude zbijanja . Putem senzora valjak u automatskom modu prepoznaje zbijenost podloge i sam usmjerava amplitudu zbijanja od horizontalnog do max. vertikalnog smjera čime ostvaruje impresivnu centrifugalnu silu od 365 kN (za iskusnije strojare regulacija se može podešavati i ručno). To posebno dolazi do izražaja kod sabijanja sa rastresitim materijalima sa velikim udjelom pijeska ili šljunka. Nakon takvog dubinskog sabijanja za završni površinski sloj se koriste dvije hidraulično pomične vibracione ploče na zadnjoj osovini radne frekvencije 30-55 Hz koje se mogu prilagoditi u širokom rasponu koji odgovara različitim uvjetima rada te rezultira  savršeno sabijenom površinom. Ploče se u radu mogu pomaknuti po 70 cm na svaku stranu te  ako  je potrebno i brzo  ukloniti s nosača uz pomoć centralnog sistema zaključavanja. Ovakva konstrukcija valjka je patent Bomag-a i već više od 20 godina je prvi izbor kupaca u svijetu kada imaju potrebu za moćnim i višestruko upotrebljivim valjkom. Valjak je predviđen za srednje do teške zemljane radove,  radne  težine  15,6 tona.

Prostrana i udobna kabina sa klima uređajem,sa izvrsnim pregledom na sve strane, ergonomskim sjedalom ( pneumatski ogibljenim i okretnim ) te jednostavnom i učinkovitom kontrolom svih radnih funkcija  čine rad mnogo manje zamornim . S obzirom da se radi o vibro valjku najnovije generacije sa „SMART ENGINE“ tehnologijom sa Deutz motorom i ECO-MOD-om (automatska regulacija snage motora ovisno o opterećenju) , potrošnja goriva je do  30 posto manja od starije generacije.

Valjak je serijski opremljen sa Terrametar kontrolom zbijanja ( mjerenje dinamičke stabilnosti u mN/m2),kamerom za praćenje rada na zadnjoj strani,Telematic daljinskim praćenjem rada stroja i Eco-stop automatskim gašenjem stroja ukoliko motor radi duže vrijeme na mjestu.

Za više informacija kontaktirajte:
Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr