Gradu Bjelovar isporučili smo kompaktor BOMAG tip BC 473 RS-5.Radne mase 26,5 tona s motorom snage 210 kW ,kompaktor se može pohvaliti  snažnim performansama, jednostavnim upravljanjem i visokom kvalitetom izrade te pristupom ključnim komponentama i servisnim točkama za brzo i učinkovito servisiranje.. Dizajniran je s naglaskom na funkcionalnost i lakoći upotrebe što  rezultira efikasnim zbijanjem uz minimalnu potrebu za održavanjem .Specifičnost kompaktora je izvedba sa utovarnom korpom zapremine 3.7 m3 čime stroj može vršiti više radnji –guranje i planiranje otpada , sabijanje i po potrebi sa korpom vršiti utovar i istovar  otpada ili materijala za prekrivanje već sabijenog otpada. Prostrana kabina izolirana od vibracija  s klima uređajem i sjedalo sa zračnim ovjesom stvaraju ugodno okruženje za rukovaoca a praćenju samog rada pomaže  i Telematic daljinska kontrola stroja.

Stroj je financiran zajedničkim projektom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te grada  Bjelovar i i komunalnog poduzeća  Komunalac d.o.o. Bjelovar.

Za više informacija kontaktirajte:

Boris Sabolić:

mob: 091 1280 874

mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr