Već dokazani valjci sa opremom Asphalt Manager kod poduzeća Strabag d.o.o. rezultirali su novom isporukom dva valjka tip  BW 161 AD-5 AM (Asphalt manager) .

Bomag BW 161 AD-5 AM je vibro valjak  koji se koristi za kompaktno zbijanje asfaltnih površina. Radi se o vrlo učinkovitom stroju s preciznim upravljanjem i visokom razinom udobnosti za operatera.

Opremljen je s najsuvremenijom tehnologijom koja omogućuje brzo i učinkovito zbijanje asfalta. Preciznim upravljanjem  putem hidrauličkog sustava  omogućava vrhunsko upravljanje tijekom rada. To osigurava precizno sabijanje  asfalta bez štetnog utjecaja na okolno područje. Višestruke funkcije omogućavaju da se prilagodi različitim uvjetima rada. Može se koristiti za zbijanje asfalta na cestama različitih širina i nagiba,različitih debljina slojeva i osigurava visoku produktivnost  u ugradnji velike količine asfalta u kratkom vremenu.

Bomag Asphalt Manager je softverski sustav koji se koristi za praćenje, upravljanje i optimiziranje procesa ugradnje asfalta. Valjak pruža strojaru kontinuiranu informaciju o smjeru amplitude (vertikalno/horizontalno) ,zbijenosti poslije svakom prelaza ( u MN(m2) , te daje informaciju o temperaturi podloge čime onemogućava presabijanje materijala ( izuzetno korisno kod ugradnje tankih slojeva asfalta)

S obzirom na svoje značajke i performanse, Bomag BW 161 AD-5 AM je idealan za rad na velikim projektima poput gradnje autocesta i drugih većih infrastrukturnih projekata.

Za više informacija kontaktirajte:

Boris Sabolić:

mob: 091 1280 874

mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr