Poduzeće Lika cesta d.o.o. se nakon isporuke valjka za pripremu BW 211 D-4  odlučilo  upotpuniti  program novim valjkom Bomag tip  BW 138 AC-5. Povećanje obima posla u održavanju i izgradnji prometnica te povećani zahtjevi za ugradnju asfalta doveli su do odluke o nabavi valjka  prvenstveno namijenjenog za takve radove . Valjak je radne težine 4,2 tone, te radne širine 1380 mm ,s Kubota diesel motorom  snage 34 kW, impresivnih karakteristika u odnosu na masu i dimenzije koji će svojim vrhunskim karakteristikama doprinijeti kvaliteti radova na asfaltnim podlogama. Valjak je dodatno opremljen rezačem asfalta sa tri izmjenjujuća alata( disk za rezanje, kanter za uređenje rubova i dodatni valjak širine  12 cm za radove uz rubove objekata) , uređajem za kontrolu zbijenosti uz istovremeno mjerenje temperature asfalta u ugradnji i grijanjem sjedišta vozača.

 

Za više informacija kontaktirajte

Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr