U cilju sanacije i uređenja deponije „Sodol“ ,grad Ogulin se odlučio za nabavu kompaktora Bomag tip BC 772 RB-2 ,radne težine 36.500 kg sa Deutz motorom  snage motora 330 kW , najnovijom tehnologijom, visokom produktivnošću, niskim radnim troškovima i lakoćom održavanja.

Ovaj moćan stroj potiska od 394 kN osigurava vrhunske rezultate u sabijanju i planiranju otpada na deponiji. Raspored kotača osigurava potpunu pokrivenost razmaka između kotača s drugim prolazom a premium zubi na kotačima su specijalno dizajnirani za dugi vijek trajanja.

Oscilirajući i zglobni spoj osigurava kontakt s tlom sa sva četiri kotača i samim time najbolje moguću trakciju i zbijanje. Kabina sa klima uređajem  je izolirana od vibracije (ovješena na zadnjoj osovini) pa time osigurava manje stresa za vozača.

Bomag kompaktori posebno su dizajnirani za rad u ekstremnim uvjetima na odlagalištima i osiguravaju  optimalnu distribuciju i zbijanje otpada te tako  povećaju vijek trajanja odlagališta .

Za više informacija kontaktirajte:

Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr