BOMAG kompaktor otpada BC 772 RB-2 je moćan stroj sa specijaliziranom tehnologijom sabijanja dizajniran za rukovanje na najzahtjevnijim odlagalištima otpada. S radnom težinom od 36,5 tona i Deutz motorom snage 330 kW, ovaj kompaktor sposoban je učinkovito sabijati otpad kako bi osigurao optimalnu distribuciju i kvalitetu sabijanja otpada. Kapacitet utovarne korpe od 11,6 m3 omogućuje učinkovito rukovanje velikim količinama otpadnog materijala. Isporučeni kompaktor je rabljeni te je isporučen direktno iz tvornice gdje je izvršena kompletna reparacija i provjera stroja i  uz garanciju tvornice osigurava siguran rad za korisnika.

Ključna prednost korištenja kompaktora otpada je njegova sposobnost povećanja vijeka trajanja odlagališta otpada učinkovitim  i pravilnim sabijanjem otpada  što povećava kapacitet odlagališta. To, zauzvrat, doprinosi ukupnoj profitabilnosti odlagališta otpada optimizacijom iskorištavanja kapaciteta. BOMAG je posebno konstruirao različite tipove kompaktore otpada kako bi se nosili s ekstremnim uvjetima koji se obično nalaze na odlagalištima otpada. Odlagališna okruženja mogu biti izazovna, s neravnim terenom i različitim vrstama otpada za sabijanje.

Kompaktor BC 772 RB-2 svojim vrhunskim karakteristikama  potpuno osigurava navedene uvjete  i pruža pouzdane performanse tijekom upotrebe.

Za više informacija kontaktirajte:

Boris Sabolić:

mob: 091 1280 874

mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr