Isporukom kombiniranog valjka BOMAG tip BW 100 AC-5 poduzeće Autoprijevoz Smolković d.o.o. je kompletiralo gamu valjaka BOMAG u rangu 2-4 tone. Vezano za povećani obim radova na asfaltu i u cilju obnavljanja i  proširenja  strojnog parka uvrstili su i valjak radne težine 2,3 tone, radne širine 1000 mm ,sa prednjom valjicom , četiri gume na zadnjoj osovini i dvije frekvencije sabijanja. Od prije poznatoj funkcionalnosti i ergonomskim rješenjima dodano je i grijanje sjedišta vozača. Navedeno će osigurati  idealne mogućnosti za asfaltne radove u izradi pločnika,parkirališta,biciklističkih staza te obnavljanju već postojećih asfaltnih podloga.     

Za više informacija kontaktirajte
Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr