Isporučili smo  tvrtki ISKOPI BELOBRAJDIĆ d.o.o. iz Delnica, Dual Hybrid Drive mobilnu drobilicu LOKOTRACK LT1213ES.

LOKOTRACK LT1213ES je mobilna udarno rotaciona drobilica sa integriranim modulom sita i povratnom trakom.

Uz klasičan pogon sa dieselskim motorom, od prije nekoliko godina Metso je razvio i tzv. Dual Hybrid Drive, mogućnost pogona drobilice ili na diesel motor ili na struju – ako korisnik ima mogućnosti priključka na elektro mrežu. Dakle integriranom sklopkom, generatorom, soft starterom, elektromotorima i drugim komponentama se omogućuje prijenos energije na strujni pogon. Time je Metso osigurao svojim korisnicima fleksibilnost u proizvodnji i da dodatno smanji trošak drobljenja i sijanja materijala. Metso drobilica je oduvijek pripadala u rang najcjenjenijih i najučinkovitijih postrojenja na svijetu, što se očituje i na mnoge korisnike tog modela na hrvatskom tržištu.

Za više informacija kontaktirajte

Alen Budimski: 
mob: 091 6387 654
mail: alen.budimski@o-k-teh.hr