Proširenje djelatnosti poduzeća Komunalac Vrbovec d.o.o. i potreba za univerzalnim strojem za pripremu i ugradnju asfalta  dovela je do isporuke valjka Bomag tip BW 138 AD-5 .

Navedeni valjak je  najčešći izbor manjih i srednjih poduzeća kada trebaju stroj koji se ističe vrhunskim karakteristikama u radu a svojim tehničkim karakteristikama i manevarskim sposobnostima olakšavaju i zadovoljavaju sve potrebe.

BW 138 AD-5  je tandem valjak radne težine 4500 kg ,radne širine 1380 mm sa motorom Kubota snage 34 kW. Uz standardnu opremu valjak je opremljen i rezačem asfalta na prednjoj valjici sa tri izmjenjujuća alata ( disk za rezanje,kanter pod kutom 45° i dodatni valjak širine 12 cm ).

Također valjak je opremljen i sa dodatnim ventilom koji omogućava bolje karakteristike uspona zbog konfiguracije terena gdje će valjak raditi. Udobnosti strojara pridonose grijanje sjedala,duple ručice upravljanja(lijevo/desno) te bočni pomak sjedala zbog bolje preglednosti.

Za više informacija kontaktirajte:

Boris Sabolić:

mob: 091 1280 874

mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr