Tvrtki Ceste d.d. Bjelovar  isporučili smo vibro valjak bomag tip BW 120 AD-5. Za obim poslova i projekte koji ih očekuju idealna se pokazala solucija vibro valjka radne težine 2,7 tona te radne širine 120 cm koji je kompletno opremljen  za pripremu i sabijanje svih vrsta podloga pripreme ili ugradnje asfalta.

Kompaktan dizajn,lakoća i jednostavnost rukovanja i održavanja  omogućuju široku primjenu na različitim vrstama radova -od novih konstrukcija cesta do održavanja postojećih.

Vibro valjak BW 120 AD-5 (tehnička specifikacija)

Za više informacija kontaktirajte
Boris Sabolić: 
mob: 091 1280 874
mail: boris.sabolic@o-k-teh.hr