isporučili smo veliki aparat za skupljanje ambalaže RVM Systems u sustavu povratne naknade Fonda za zaštitu okoliša Flori VTC. Rijeć je dvostrukom aparatu za skupljanje većih količina ambalaže. Aparat čita više od 21000 barkodova na ambalaži, ima ugrađenu drobilicu i internetski je povezan s Fondom za zaštitu okoliša kojemu šalje izvješća.

RVM systems aparati su u potpunosti usuglašeni sa svi zahtjevima i uputama od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za više informacija o RVM System aparatima za otkup ambalaže  kontaktirajte :

Damir Hrestak: mob: 091 6157 775; mail: damir.hrestak@o-k-teh.hr