postavili smo aparate za otkup ambalaže RVM X u Novokomu d.o.o. Novska i u KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci

U Novskoj aparat je postavljen u reciklažnom dvorištu Kurjakana , a u Križevcima u sklopu reciklažnog dvorišta unutar komunalnog društva.

RVM X mogu biti dvostruki ili jednostruki aparati za automatsko prikupljanje PET, ALU i Staklene ambalaže od pića

Aparati su modularni te se lako prilagode prostorima (fiksni objekti ili kontejneri) i zahtjevima kupca, a ovisno o predviđenoj količini otkupa.

RVM X aparati su pogodni kako za objekte u kojima se očekuje veća količina povratne ambalaže tako i za objekte sa manjim količinama . Imaju jednostavno i logično korisničko sučelje razumljivo svim korisnicima, svi RVM System aparati opremljeni su sa 360° brzim čitačem barkoda.

RVM systems AB aparati su u potpunosti usuglašeni sa svi zahtjevima i uputama od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za više informacija o RVM System aparatima za otkup ambalaže  kontaktirajte :

Damir Hrestak: mob: 091 6157 775; mail: damir.hrestak@o-k-teh.hr